woensdag 11 november 2020, 13:30 - 17:30

Online bijeenkomst: Verbindingsdag Gezonde Scholen

De opgave voor gezondere en duurzamere schoolgebouwen is nog nooit zo urgent geweest. Dat een groot deel van de onderwijsruimten lang niet altijd voldoet aan de minimumkwaliteit voor gezonde lucht, is iets dat door de huidige coronacrisis nog eens extra wordt benadrukt.. Gepaard met de grootschalige renovatie- en verduurzamingsopgave die er ligt voor maatschappelijk vastgoed, is dit hét moment om in actie te komen. 

Op 11 november komen we online bijeen om ervaringen uit te wisselen, samen stappen te zetten, inspiratie te vinden, innovaties te delen en het debat aan te gaan. Doe jij ook mee?

Dit mag je verwachten
Een middag waarin de bouw, renovatie, financiering en kwaliteitsborging van gezonde schoolgebouwen centraal staat, waarin onderwerpen aan bod komen waar je vandaag én morgen mee aan de slag moet.

Sessies
De online Verbindingsdag Gezonde Scholen telt 10 tot 15 sessies verdeeld over drie sessierondes en twee keynotesprekers. De sessies zijn verdeeld over thema’s als beleid/bestuur, financiering, energietransitie, circulariteit, binnenklimaat en ontwerp.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden