Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Het programma Scholen op Koers naar 2030 is opgezet door Kenniscentrum Ruimte-OK en maakt onderdeel uit van het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Ons gezamenlijke doel is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed in de sectoren Zorg, Onderwijs, Monumenten en Musea én Sport op weg te helpen met verduurzaming. 

We reiken actief kennis aan en ondersteunen om de verduurzaming in gang te zetten. Om zo de doelstelling van het klimaatakkoord te behalen:49% minder CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990.

Binnen het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed werken TNO, Stimular/MPZ, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Kenniscentrum Ruimte-OK, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en RVO samen. 

Het platform is mede mogelijk geworden door inspanningen van de ministeries van BZK, VWS en OCW en is actief tot 2030.