DASHBOARD VERDUURZAMING ONDERWIJS

Planmatig en slim met de verduurzamingsopgave uit het Klimaatakkoord aan de slag? Het is aan te raden een aantal stappen te doorlopen. Dit begint met het inzichtelijk maken van waar u staat met uw schoolgebouwen ten aanzien van het Klimaatakkoord en te zien wat uw lokale opgave is. Om vervolgens te bepalen wat uw ambities zijn en daarna een plan van aanpak op te stellen.  

Om het verkrijgen van inzicht in de opgave, te vergemakkelijken hebben we samen met Republiq het dashboard verduurzaming onderwijs ontwikkeld. U ziet direct waar u staat met de schoolgebouwen ten aanzien van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Dit is het instrument dat helpt om het gewenste inzicht te verkrijgen en op een beeldende manier direct de lokale verduurzamingsopgave op gemeente- en schoolbestuur niveau duidelijk te hebben.

Heeft u al inloggegevens? 

Log hier in voor uw lokale opgave

Nog geen inloggegevens? Vraag hier inloggegevens voor het dashboard aan

Sectie