Afbeelding bij artikel
donderdag 05 november 2020
Body tekst

BLOG:

Startbijeenkomst gemeente Rheden levert mooie inzichten op  

Blog van Marion Breg

“Ja Marion, maar wat levert zo’n startbijeenkomst ons dan op?” Dat is een vraag die mij regelmatig gesteld wordt in gesprek met een gemeente. Mijn antwoord is dan: veel. Dat is niet alleen mijn ervaring maar dat horen we ook terug na afloop van iedere bijeenkomst. De afgelopen maanden faciliteerde ik samen met mijn collega’s van Ruimte-OK op uitnodiging van diverse gemeenten bijeenkomsten vanuit het programma Scholen op koers naar 2030. En dat levert veel op.  Zo ook in gemeente Rheden.

Echt samen aan de slag
Half oktober waren we bij gemeente Rheden voor een startbijeenkomst. Diverse beleidsambtenaren en schoolbesturen kwamen bij elkaar in de Raadszaal. Een geschikte ruimte om voldoende afstand te houden en de coronamaatregelen in acht te nemen.  Voorafgaand aan de bijeenkomst bespreken we altijd waar gemeente en schoolbesturen staan ten aanzien van de lokale verduurzamingsopgave. We inventariseren waar ze mee bezig zijn of tegenaan lopen zodat we tijdens de bijeenkomst in kunnen zoomen op de specifieke vraagstukken. Dit levert aan de telefoon al goede inhoudelijke gesprekken op, waarbij we samen kijken welke ondersteuning passend is.

In de gemeente Rheden wordt op dit moment aan een nieuw IHP gewerkt door o.a. te starten met een quickscan van de gebouwen.Tijdens de bijeenkomst werd daarom stilgestaan bij wat de volgende stappen kunnen zijn in het proces, met een quickscan van de gebouwen. Zo ontstond het idee om eerst de gebouwen op wijkniveau door te nemen alvorens aan de slag te gaan met een concept IHP. Gemeente en schoolbesturen willen eerst samen verdere kaders bepalen. Ook willen ze de thema’s uit het Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting meenemen in de quickscan en de afdelingen duurzaamheid en vastgoed bij het proces blijven betrekken.

Een mooi inzicht om echt samen aan de slag te gaan én om naast het gebouw ook naar de wijk te kijken en daarover in gesprek gaan.  Waarbij in de wijk gekeken wordt naar  krimp/groei, maar ook naar bibliotheken en andere maatschappelijke voorzieningen die mogelijk een plek kunnen krijgen in de school. Wellicht zijn bepaalde ontwikkelingen bij de gemeente bekend en niet bij schoolbesturen en vice versa. Zo ontstaat het idee om deze informatie beter met elkaar te gaan delen.

Integrale aanpak
Een integrale aanpak van de verduurzamingsopgave is belangrijk. Dit blijkt ook uit de sectorale routekaart opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en VNG. Dat is wat het begeleiden van zo’n middag zo mooi maakt. Wij kunnen ervoor zorgen dat gemeenten en schoolbesturen met elkaar in gesprek te gaan en samen verder komen. Vanuit onze onafhankelijke positie kunnen we een gemeenten echt helpen. Ook horen we terug dat het stappenplan heel verhelderend was. Het maakt heel concreet welke stappen doorlopen moeten worden.  

Terug in de auto denk ik terug aan de middag en sta ik versteld van het resultaat dat er samen met partijen is geboekt.

Graag organiseren we deze startbijeenkomst ook voor u. Dit kan zowel op locatie als online. Kijk voor meer informatie op