Afbeelding bij artikel
maandag 14 december 2020
Body tekst

Quickscan voor beoordeling ventilatievoorzieningen

Samenwerkende kennisinstellingen in de installatietechniek hebben een Quickscan Ventilatie in Scholen ontwikkeld. Met de Quickscan Ventilatie in Scholen kan de gebouwbeheerder van het schoolbestuur samen met de technisch professional bepalen of de ventilatie in een schoolgebouw voldoet aan de gestelde eisen.

De ontwikkelde Quickscan moet er voor gaan zorgen dat de adviesmarkt ventilatiesystemen in gebouwen op een eenduidige manier kan beoordelen. Met de uitkomst van de Quickscan kunnen schoolbesturen en gemeenten vervolgens, als dat nodig is, een aanvraag doen voor een Specifieke Uitkering voor de verbetering van de Ventilatie In Scholen (SUVIS). Met deze regeling wil Minister Slob het binnenklimaat op bestaande scholen gaan verbeteren.

Naast een instructie met een overzichtelijk stappenplan, bevat de Quickscan ook een concept rapportage en een gestandaardiseerd opname formulier. Met de instructie wordt aangesloten op de gedane aanbevelingen in de eindrapportage van het Landelijk Coordinatieteam Ventilatie Scholen (LCVS).

De ontwikkelde Quickscan Ventilatie in Scholen maakt onderdeel uit van het Masterplan Ventilatie, dat een initiatief is van TVVL, Binnenklimaat Nederland, ISSO en VCCN. Binnen deze verenigingen is deskundigheid georganiseerd op het gebied van ventilatie en installatietechniek. Lees hier het volledige bericht.

Helpdesk Ventilatie op scholen
Kenniscentrum Ruimte-OK biedt ondersteuning bij de ventilatieproblematiek. Heeft u een vraag of ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op via 
085–1304036 of stuur een mail naar info@ruimte-ok.nl

Meer informatie?