Afbeelding bij artikel
dinsdag 10 november 2020
Body tekst

RVO update omtrent de NTA 8800

5 november 2020 is de wijzigingsregeling ‘inijking energielabels’ gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee geeft de minister duidelijkheid aan de sector over de geplande inwerkingtreding van de nieuwe systematiek op 1 januari 2021.

Met de nieuwe energielabelsystematiek komt er een einde aan de huidige systematiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Het registreren van energielabels op basis van de Energie-Index (EI) en het vereenvoudigd energielabel (VEL) komen daarmee vanaf dat moment te vervallen. Nieuwe energielabels worden vanaf dat moment opgenomen en geregistreerd op basis van de nieuwe bepalingsmethode, de NTA 8800.

Lees hier het volledige bericht